FANDOMTW-facebook-twitter


Welcome to the Family [The Twilight] WikiEdit

ยินดีต้อนรับเข้าสู่ครอบครัวตระกูลวงเล็บ [The Twilight] Family The [Twilight]

จุดประสงค์ของการสร้างเพจวงเล็บ [The Twilight]Edit

ตัวละครทุกตัวใน Twilight ล้วนแล้วแต่เป็นจิตรนาการของผู้เขียนที่จะสร้างสรรค์ตัวละครทุกตัวขึ้น จึงไม่ผิดที่จะมีผู้ที่ชื่นชอบตัวละครในนิยาย Twilight ซึ่งผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่ชื่นชอบเช่นกัน จึงคิดอยากจะสร้างเพจขึ้นมาเพื่อแค่ตอบสนองความชอบความรักของตัวเอง และอยากจะทำอะไรที่ไม่เคยมีใครทำ คือการเล่นในบทเป็นตัวละครตัวนั้นไปเลย จะไม่มีการเอาเรื่องส่วนตัวมาใส่ไว้ในเพจให้รกหูรกตาแฟนเพจแน่นอน

กิจกรรมล่าสุดEdit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.